موسسه آموزش عالی کارموسسه آموزش عالی کار
موسسه آموزش عالی کارموسسه آموزش عالی کار
قابل توجه دانشجویانی که موفق به انتخاب واحد نشده اند
دانشجویانی که به هر دلیلی موفق به انتخاب واحد نشده اند، در روز 5 و 6 اسفندماه
جهت اخذ واحد به معاونت آموزشی مراجعه نمایند.
درخواست انتخاب واحد تنها با تایید مدیر گروه قابل قبول می باشد.
اطلاعیه مهم: دانشجویان مشمول کمیسیونهای داخلی و استانی
تمامی دانشجویان مشمول کمیسیونهای داخلی و استانی در روزهای پنجم و ششم اسفندماه
جهت انتخاب واحد موقت به آموزش مراجعه نمایند. پر کردن فرم تعهد الزامی است.
اطلاعیه ها
قابل توجه کلیه دانشجویان محترم
جهت ورود به سامانه گلستان بر روی لینک زیر کلیک نمائید.
اطلاعیه مهم امور مالی
قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز قبل از انتخاب واحد بایستی شهریه ثابت و بدهی (در قسمت امور شهریه)و شهریه خوابگاه،سرویس،فرهنگی ورزشی را بانک پرداخت نمایند و لازم به ذکر می باشد هرگونه اشتباه واریزی عواقب ان بر عهده دانشجو می باشد.
شهریه فرهنگی
1.000.000
350.000
ریال
ریال
ریال
به شماره حساب
به شماره حساب
به شماره حساب
2097289302
3519578115
4205489170
بانک ملت به نام موسسه آموزش عالی کار
بانک ملت به شرکت تعاونی 
بانک ملت به نام امور فرهنگی موسسه آموزش عالی کار
شهریه سرویس
شهریه خوابگاه
2.700.000
ارسال کتاب به دوستان