ارسال کتاب به دوستان
Rafsanjan
Kar Higher Education Institute
پرش به بالای صفحه
آیا میدانستید:اسکیموها هم از یخچال استفاده میکنند فقط برای محافظت غذاها در مقابل یخ زدن